Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider in Zuid-Holland

Speciaal voor warmte-initiatieven in Zuid-Holland start in september de Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider. Om mee te beslissen over een wijkoplossing, of zelfs mede-eigenaar te worden van een buurtwarmtesysteem, moet je als bewoners met je gemeente en andere partijen om tafel. Je leert hoe je je initiatief coöperatief kunt organiseren en hoe je je medebewoners hierbij betrekt.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die in Zuid-Holland:  

- als initiatiefnemer in hun eigen buurt met een warmteproject aan de slag willen, vanuit een net opgericht of al langer bestaand bewonersinitiatief. 

- als procesbegeleider lokaal of regionaal buurtinitiatieven ondersteunen die met een warmteproject aan de slag gaan. Ook als je eerst wilt starten met energiebesparing of de bestrijding van energiearmoede en misschien pas later wilt toewerken naar een concrete warmteoplossing, is deze opleiding nuttig. 

Inhoud van de opleiding

Techniek en oplossingsrichtingen komen aan de orde, maar het zwaartepunt in de opleiding ligt bij het sociale proces dat nodig is om een buurtinitiatief van de grond te krijgen en te positioneren.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit een combinatie van drie fysieke bijeenkomsten, afgewisseld met korte online sessies.

 Kosten

€ 450 euro per deelnemer.

Data Zuid-Holland

  • Augustus/september 2022: intakegesprekken.
  • Fysieke bijeenkomsten op vrijdag 30 september, donderdag 3 november en vrijdag 2 december, 13.00 - 17.00 uur in Kabeldistrict, Schieweg 15a, Delft.
  • Online-bijeenkomsten: 13 oktober en 17 november.

Opleiding in andere regio’s

Op verzoek kunnen we deze opleiding ook geven in andere regio’s of organiseren voor je eigen coöperatie. Neem hierover contact op met Krijn Korver, krijn.korver@energiesamen.nu

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je op de website van Energie Samen Zuid-Holland. Heb je vragen? Stuur een mail naar Tineke Mook, tineke.mook@energiesamen.nu

Aanmelden

Je kunt je voor de opleiding inschrijven via deze link. Het aantal plaatsen in deze opleiding is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden.